Zobraziť kategórie

Časté otázky

V jednotlivých kategóriách nižšie nájdete najčastejšie kladené otázky k produktom HECHT aj k používaniu niektorej záhradnej techniky. Odpovede sú všeobecné a nemusia vždy plne popisovať problém vzťahujúci sa ku konkrétnemu výrobku, v niektorých prípadoch môžu byť dokonca v rozpore s použitím konkrétneho produktu. V takom prípade postupujte vždy v súlade s návodom, ktorý je priamo určený pre konkrétny produkt, a ktorý je vždy dodávaný spoločne s novým výrobkom. Akýkoľvek zásah do konštrukcie výrobku nad rámec užívateľskej údržby môže byť chápaný ako porušenie podmienok záruky. Za prípadné škody vzniknuté v súvislosti s takýmto zásahom následne nemôžeme preberať žiadnu zodpovednosť. Dôrazne preto odporúčame, aby ste sa v prípade akýchkoľvek problémov obrátili na autorizovaný servis.

 

Všetky uvedené návody, postupy a riešenia problémov sú všeobecného charakteru a nie je možné do nich zahrnúť všetky špecifiká jednotlivých produktov. Všeobecné postupy tak môžu byť niekedy v rozpore s použitím konkrétneho produktu. Je preto nutné mať na zreteli, že pri riešení konkrétneho problému je nutné postupovať tak, aby postup nebol v rozpore s určením produktu a s postupmi uvedenými v užívateľskom návode na použitie konkrétneho produktu.

Užívateľský návod na použitie je neoddeliteľnou súčasťou dodávky každého nového produktu HECHT. V prípade straty je možné objednať nový manuál pomocou formulára na tomto odkaze.