Zobraziť kategórie

Aké sú výhody zubovej a nožovej hlavy v drviči?

Drviče konárov na drvenie v zásade využívajú pre drvenie dva typy drviacich hláv - nožovú alebo zubovú. Oba systémy majú svoje výhody a nevýhody, je teda na každom, aby zvolil systém, ktorý mu bude lepšie vyhovovať. Drviče sú dnes celkom bežne zaraďované do rovnakej kategórie so štiepkovačmi. Presnejšie označenie by však bolo drvič pre stroje s nožovou hlavou a štiepkovač pre stroje so zubovým valcom.

Drviče s nožovou hlavou

Tento systém pracuje na princípe rýchlo rotujúceho taniera, ktorý je osadený jedným, alebo viacerými oceľovými nožmi. Nože potom postupne z vetiev vysokou rýchlosťou odrezávajú drobné časti, ktoré je možné využiť ako pre mulčovanie záhonov, dobre ich použiť aj do kompostu, kde sa rýchlo rozložia. Nožové drviče si relatívne dobre poradia aj s čerstvými vetvami. Nožové drviče si spravidla ľahko poradia aj s vetvami s priemerom 4 cm, výkon motora drviča by však nemal byť nižší ako 2 kW. Nože drviča je nutné udržiavať ostré. Na drvený materiál nie je dobré prehnane tlačiť, inak sa nože rýchlo tupia a zároveň môže dôjsť k zahlteniu nožovej hlavy. Vzhľadom k jednoduchej konštrukcii sa jedná v zásade o spoľahlivé stroje, musia však byť osadené kvalitnými oceľovými nožmi. Aj tak je však nutné mať na zreteli, že nože vysokou rýchlosťou narážajú do materiálu, čo dokáže časom otupiť aj najkvalitnejšiu oceľ. Občasnej výmene nožov sa tak nevyhnete. Ako nože narážajú do vetiev, vzniká hluk a vibrácie, ktoré môžu byť pre niekoho nepríjemné.

 

Drviče (štiepkovače) so zubovou hlavou - ozubeným valcom

Drviče vybavené týmto systémom sú tiež označované ako štiepkovače. Relatívne pomaly otáčajúce sa ozubené koleso prilieha k prítlačnej doske. Vetvy sú naťahované medzi zubami a dosku, čím dochádza k ich porezaniu na 1 - 3 cm veľké kúsky. V porovnaní s drvinou z nožových drvičov je drť zo zubovej hlavy o poznanie väčšia. Drť je vhodná napríklad na kúrenie, niekto môže väčšiu drvina uprednostniť aj ako mulč, do kompostu však už takto veľké kúsky vhodné príliš nie sú, budú sa rozkladať celkom dlho.


Veľkou výhodou zubového drviča je relatívne tichá prevádzka. Zubová hlava sa otáča v porovnaní s nožovou niekoľkonásobne pomalšie, preto pri drvení nevznikajú také vibrácie a hluk. Zubová hlava si navyše vetvy sama naťahuje, avšak môže mať problém s húževnatou kôrou čerstvých konárov. Potom dôjde k tomu, že vetva sa len "požuje" na malé kúsky spojené kôrou. Preto je vhodné nechať materiál pred drvením aspoň 14 dní preschnúť. Prítlačná doska väčšiny zubových drvičov je ľahko nastaviteľná, prítlak by mal byť taký, aby bolo drevo dobre zubami strihané. Problém húževnatej čerstvej kôry sa však nastavením úplne odstrániť nedá, táto vlastnosť je proste daná konštrukciou štiepkovača. Často preferovanou výhodou je vysoká spoľahlivosť (netreba ostriť nože ako u nožových drvičov) a tichá prevádzka.

 

Všetky uvedené návody, postupy a riešenia problémov sú všeobecného charakteru a nie je možné v nich zahrnúť všetky špecifiká jednotlivých produktov. Všeobecné postupy tak môžu byť niekedy v rozpore s použitím konkrétneho produktu. Je preto nutné mať na zreteli, že pri riešení konkrétneho problému je nutné postupovať tak, aby postup nebol v rozpore s určením produktu a s postupmi uvedenými v užívateľskom návode na použitie konkrétneho produktu.


Užívateľský návod na použitie je neoddeliteľnou súčasťou dodávky každého nového produktu HECHT.

 

Späť na predchádzajúcu stránku