Zobraziť kategórie

Prečo sú pri kosačkách uvádzané dva údaje výkonu?

V dnešnej dobe môže byť problém správne sa orientovať vo výrobcom udávanom výkone motora. Toto platí zvlášť u záhradnej techniky. Často kladenou otázkou potom býva: "Ako je možné, že dva konštrukčne podobné motory dvoch výrobcov, s rovnakým objemom, môžu mať udávaný výkon líšiaci sa až v desiatkach percent?"


Na súčasnom trhu je úplne bežnou praxou, že niektorí výrobcovia udávajú u svojich motorov len teoretický maximálny možný výkon. Tento údaj však môže byť pre niektorých užívateľov zavádzajúci, lebo takýto výkon je meraný v ideálnych laboratórnych podmienkach, pri otáčkach motora, ktorých pri bežnom používaní nemôže nikdy dosiahnuť. Motory osadené v strojoch sú nastavené na pracovné otáčky, ktoré sú s ohľadom na konštrukcii motora optimálne nastavené tak, aby bol motor schopný dlhodobo a bez poškodenia podávať konštantný výkon. Tento optimálny výkon je samozrejme o poznanie nižší, než je výkon maximálny, meraný alebo vypočítaný pri ideálnych laboratórnych podmienkach a pri maximálnych otáčkach.


Pokiaľ si zákazník vyberá kosačku, je dobré, pre porovnanie s konkurenciou, poznať aj maximálny výkon motora. V praxi však tento údaj skutočný výkon kosačky značne skresľuje. Ideálne by teda bolo poznať aj bežný pracovný výkon motora. Bohužiaľ táto hodnota je nemerateľná, pretože skutočný výkon motora je ovplyvnený vlastnosťami stroja, v ktorom je namontovaný, okolitými podmienkami, zaťažením a mnohými ďalšími premennými faktormi.


Jedinou spoľahlivou možnosťou je teda udávať výkon, ktorý je meraný na základe zjednotených noriem SAE/ISO. Takto vykonávané testy sú realizované za normou presne stanovených otáčok, rovnakej záťaži atď. To znamená, že motory sú vždy porovnávané za rovnakých podmienok zjednotených konkrétnou normou. Takto získané hodnoty potom bývajú niekedy prezentované aj ako najnižšie garantované výkony motorov a zákazník tým získava istotu, že skutočný výkon motora v stroji je vyššií.

 

Je potom na každom výrobcovi, aby správne zvolil motor pre svoj stroj tak, aby výkon potrebný pre prevádzku stroja nechýbal, ale zároveň tiež zbytočne neprevyšoval. Preto pri vývoji kosačiek HECHT venujeme práve aj výberu vhodného motora zásadnú pozornosť. Naši zákazníci tak získavajú istotu, že motor bude po dlhú dobu spoľahlivo dodávať dostatok energie pre pohon všetkých funkcií daného modelu kosačky.

Späť na predchádzajúcu stránku