Zobraziť kategórie

Franchising

Otvorte si vlastnú značkovú predajňu HECHT – špecialista na záhradu!

Franchising je obchodná stratégia a metóda podnikania založená na tom, že podnikateľ (franchisor) svoj úspešný systém odbytu výrobkov, služieb alebo technológií poskytuje za úplatu právne nezávislým obchodným partnerom (franchisantom).

Franchisor poskytuje franchisantom právo (a zároveň im ukladá povinnosť) prevádzkovať svoju obchodnú činnosť v súlade s jeho koncepciou, vrátane používania jeho know-how a obchodných a technických postupov a pri tom používať obchodné meno a/alebo ochrannú známku franchisora.

Franchising je založený na úzkej a neustálej partnerskej spolupráci vychádzajúcej z dlhodobej franchisingovej zmluvy.

Čo získate vďaka franchisingovému systému HECHT – špecialista na záhradu?

  • Osvedčenú koncepciu predaja a know-how.
  • Overený sortiment tovaru.
  • Výhodné finančné podmienky na obstaranie tovaru.
  • Prednostné dodávky tovaru a náhradných dielov.
  • Marketingovú podporu formou celoštátnych propagačných kampaní v tlači, veľkoplošných reklám a prezentácií na internete.
  • Zaškolenie pracovníkov predaja a servisu.

Čo požadujeme?

  • Oprávnenie k podnikaniu (živnostenský list) v odbore predaja tovaru a opráv motorových a elektrických strojov a zariadení.
  • Bezdlžnosť.
  • Vlastné alebo prenajaté priestory na frekventovanom mieste s možnosťou parkovania pri predajni (minimálne 600 m2).
  • Dodržovanie obchodných podmienok podľa franchisingového systému HECHT – špecialista na záhradu.

Pokiaľ Vás franchisingový systém HECHT – špecialista na záhradu zaujal, kontaktujte nás na nižšie uvedených kontaktoch.

 

Kontakty:

František Bajtoš
(západné Slovensko)

Telefón: 0915 993 694
obchodpd@hecht.sk

Ľubomír Kotrík
(stredné Slovensko)

Telefón: 0917 107 525
obchod1@hecht.sk

Martin Bučko
(východné Slovensko)

Telefón: 0918 867 961
obchod@hecht.sk