Zobraziť kategórie

Závlahy svojpomocne

Podzemné zavlažovacie systémy so sebou prinášajú celú radu výhod. Tou najhlavnejšou je bezpochyby možnosť automatického polievania trávniku, aj keď práve nie ste doma. Je jedno, či ste v práci alebo odídete na dovolenku. Už nemusíte žiadať suseda, či by z času na čas trávnik nepolial.

Podzemný zavlažovací systém je praktický neviditeľný a nemusíte sa báť, že ho pri kosení poškodíte. Nemusíte ani zložito manipulovať s hadicou, ktorá sa zakaždým o niečo zachytí v momente, keď to najmenej potrebujete. Systém je úplne tichý, zavlažovať teda môžete bez problémov aj v noci, bez toho aby ste rušili susedov. Dobre nastavený zavlažovací systém dokonca prinesie úsporu vody, keďže trávnik poleje rovnomerne presne odmeraným množstvom vody. 

Ponúkame Vám jednoduchý návod, ako si svojpomocne vyhotoviť jednoduchý a úsporný automatický zavlažovací systém s dlhou životnosťou. S jeho pomocou si dokážete sami doma zostaviť návrh aj montáž zavlažovacieho systému.

Ako na to?

1. Zdroj vody

Prvým predpokladom pre vybudovanie zavlažovacieho systému je zaistenie dostatočného prísunu vody. Bežný zavlažovací systém potrebuje minimálny prietok 25 - 30 l pri tlaku nie menšom ako 3 bar. 

Tip: Prietok vody si môžete jednoducho vypočítať sami. Nádobu napustíte vodou a stopujte, za aký čas sa naplní. Následne použijete vzorec: 
(Objem nádoby (l) / Čas naplnenia (s)) x 60

Príklad: Ak máme napr. 10 l nádobu a naplní sa za 20 sekúnd, prietok je 30 l/min. 

Na zistenie tlaku je nutné použiť tlakomer umiestnený na kohútik. Ak chcete využiť pripojenie z verejného vodovodu, je nutné brať do úvahy fakt, že tlak vo vodovode sa môže v priebehu dňa meniť. 

 • Čo v prípade, že zdroj vody nespĺňa tieto požiadavky?

  V prípade, že váš zdroj nie je schopný zabezpečiť dostatočný prietok alebo tlak môže byť riešením vybudovanie nádrže pre zásobovanie zavlažovacieho systému. Táto nádrž môže byť v priebehu dňa postupne napĺňaná vodou zo zdroja s nedostatočnými parametrami. Pri zavlažovaní je predzásobená voda do systému dodávaná čerpadlom s dostatočným výkonom.

  Pri použití vhodných filtrov je možné do tejto nádrže odvádzať aj dažďovú vodu alebo vodu z domácej čističky. Výhodou tohto riešenia je nielen úspora pitnej vody ale aj fakt, že voda, ktorá by bola inak odvedená do kanalizačného systému je vrátená späť do pôdy. 

  Nádrž musí mať dostatočnú kapacitu aby voda z nej vystačila minimálne na jeden zavlažovací cyklus. Využiť tiež môžete vodu zo studne, ak je dostatočne výdatná, problém s vodou je možné vyriešiť samostatným čerpadlom pre zavlažovací systém. 

 

2. Návrh systému 

Pre návrh budete potrebovať plánik pozemku, ideálne v mierke 1:100, kde 1 cm v na plániku je 1 m v skutočnosti, vyhnete sa tak zložitému prepočítavaniu. Do plániku začnete zakresľovať jednotlivé postrekovače tak, aby došlo k rovnomernému pokrytiu celej plochy a voda nestriekala tam, kam nepotrebujete. Údaje o dostreku a prietoku rozstrekovačov nájdete buď v popise produktu alebo v katalógu

V ponuke nájdete rôzne modely s rôznymi tvarmi zavlažovacej výseče a dĺžkami dostreku. Pre nepravidelné uhly využite regulovateľné rozstrekovače, naopak pre miesta, kde je možné použiť rozstrekovač s pevnou výsečou, vyberte tento typ. 

 

3. Rozdelenie postrekovačov

Keď máme plánik závlahy hotový, vieme aký je tlak a prietok vody, rozdelíme postrekovače do jednotlivých sekcií tak, aby spotreba na jednej vetve nepresiahla výdatnosť zdroja. Ak nie je možné napájať všetky trysky súčasne, bude nutné vytvoriť niekoľko samostatných vetiev, ktoré sa budú spúšťať postupne tak, aby v jednej chvíli zavlažovalo súčasne len toľko trysiek, koľko možno zo zdroja v jednej chvíli napájať.

Do jednej vetvy zapojte iba rozstrekovače rovnakého typu! Pre zdroje s prietokom do 42 l/min použite rúrky 3/4", ak máte zdroj s vyššou výdatnosťou, použite 1" rúrky. 

Tip: Pre menšie trávnaté plochy sú lepšie postrekovače RAINJET, pre väčšie plochy použite výsuvné turbínové rozstrekovače - RAINJET. Ak budete chcieť použiť mini rotorové rozstrekovače, odporúčame zaistiť prekrytie od jedného rozstrekovača k druhému. Tento typ je vhodný pri menšom prietoku vody. 


Pozor na pokles tlaku!

Pri výpočte nezabudnite na pokles tlaku v rúrkach v závislosti na dĺžke a prietoku. Preto je nutné použiť rúrky vhodného priemeru, dynamický tlak musí byť taký, aby mohli trysky fungovať správne.

Tabuľka ukazuje hodnoty, ktoré musia byť odpočítané od statického tlaku.

Príklad: 
Ak použijeme rúrku s priemerom 1" (25 mm), pri prietoku vody 30 l/min musíme na každých 10 metrov dĺžky odpočítať 0,21 bar. 

Z toho vyplýva, že priemer rúrky je nutné použiť s ohľadom na celkovú dĺžku vetvy tak, aby bol aj na konci vetvy stále dostatočný tlak pre správnu funkciu postrekovačov.

 


Tip: Pre záhony, skleníky, živé ploty, okrasné dreviny a iné podobné výsadby je možné použiť kvapkovú závlahu, ktorá sa vedie po povrchu alebo pod mulčovacou kôrou. Prekvapkávacia hadica má v sebe umiestnené odkvapkávače s prietokom 2 l/hod pri tlaku 0,5-1 bar. Nezabudnite s týmito údajmi počítať pri návrhu projektu. 
  

 
4. Začiatok realizácie

Každá z vetiev je otváraná a uzatváraná samostatným elektromagnetickým ventilom. Prívodné potrubie, ku ktorému sú ventily pripojené je vystavené pri uzatváraní ventilu veľkému tlaku, preto musí byť vyrobené z pevnej rúrky. 

Ventily, by mali mať väčší priemer ako prívodné potrubie. Pri príliš veľkom tlaku predsadíme redukčný ventil (výsuvné postrekovače RAINJET sú navrhnuté pre tlak 1,5-3 Bar). Zároveň je nutné pred ventily nainštalovať hlavný uzáver vody, aby v prípade poruchy alebo údržby mohol byť systém bezpečne uzavretý. 

Elektromagnetické ventily starostlivo uložte v zemi na ploché kamene, štrk či zmes malých kamienkov. Nezabudnite na prívodné káble pre ovládanie ventilov. Cez tento rozvod sa pred zasypaním systému položí šachta tak, aby mala vrch zároveň s terénom. Spodok šachty zasypte štrkom tak, aby dovnútra nevnikala zemina. 

Podľa počtu ventilov, ktoré bude nutné ovládať zvoľte riadiacu programovateľnú jednotku. Umiestnite ju v technickej miestnosti ako napr. záhradný domček, garáž, sklad a pod. Podľa schémy v návode zapojenia konkrétnej riadiacej jednotky pripojte na svorkovnicu káble od elektromagnetických ventilov. 

 • Schéma a postup zapojenia riadiacej jednotky

  Transformátor riadiacej jednotky sa pripojí k 230 V a dva slabé káble (čierny a červený) sa pripoja na spodku riadiacej jednotky k svorkovniciam na AC + AC. Tu sú tiež svorkovnice 1,2,3,4… (počet podľa zvoleného typu riadiacej jednotky), z týchto svorkovníc sa vedie kábel jednotlivo ku každému elektromagnetickému ventilu.

  Zo svorkovnice označenej C vedieme kábel k dažďovému senzoru, spojíme s jedným káblom a druhý kábel od dažďového senzoru prepojíme s každým elektromagnetickým ventilom. Toto je najjednoduchšie zapojenie závlahy.

Akonáhle máte vyriešené prívodné ventily, môžete pristúpiť k inštalácii potrubia. Podľa plániku realizácie označte dreveným kolíkom miesta, kde budú umiestnené postrekovače. Následne pomocou povrázku alebo vysypaním piesku vyznačte trasu potrubia od ventilu po celej vetve príslušných postrekovačov.

Pomocou rýľa odstráňte trávový drn a po celej dĺžke potrubia vykopte kanál s hĺbkou cca 20-25 cm. Táto hĺbka je dostatočná na to, aby systém chránila pred prízemnými mrazmi.

POZOR! Ak teplota klesne nižšie pod bod mrazu, môže dôjsť k poškodeniu zavlažovacieho systému. Preto je nutné zaistiť, aby mohla voda zo systému odtekať. V najnižšom bode každej vetvy sa preto musí nainštalovať drenážny ventil, ktorý je nutné zaistiť drenážou s vhodnou kapacitou pre vsakovanie odtekajúcej vody. Tento ventil sa automaticky otvára pri poklese tlaku v potrubí a umožní vode odtiecť. Akonáhle je systém aktivovaný, tlak v rúrkach ventil uzavrie. Tým je zaistené, že v rúrkach nezostáva žiadna voda, ktorá by mohla pri zamrznutí systém poškodiť. 

 

5. Inštalácia

Podľa výkopu rozložte všetky konektory, T spojky, odvodňovacie ventily a ďalší inštalačný materiál na miestach kde budú inštalované. Do výkopu umiestnite rúrky, od elektromagnetických ventilov až po odvodňovacie ventily. Podľa potreby ju starostlivo odrežte pílkou na požadovanú dĺžku, na konci začistite od pilín, aby neskôr neupchávali trysky. Hrany je najlepšie zraziť škrabkou tak, aby bolo zaistené vodotesné spojenie. 

Podľa priemeru použitých rúrok a podľa použitých postrekovacích trysiek sa môže líšiť spôsob inštalácie. Pre rúrky s priemerom 1" alebo 3/4" je vhodné použiť navŕtavací pás. Pred inštaláciou navŕtavacieho pásu je nutné do rúrok v mieste inštalácie postrekovača vyvŕtať otvor s priemerom 10 mm. 

Ak sú pre rozvod použité rúrky iných priemerov, môžu byť na pripojenie postrekovacích trysiek použité T spojky. V tom prípade je nutné rúrku v mieste trysky prerušiť. 

Hadicu pre kvapkovú závlahu vedieme v zemi na miesta určenia, kde sa napojíme a prekvapkávaciu hadicu vedieme po povrchu medzi rastlinami. Pre rozvod prekvapkávacej hadice použite k tomu určený spojovací materiál.

Kvapková závlaha a mikrozávlaha sa rozvádza v kombinácii ½“ hadice s ¼“ hadičkami, odkvapkávačmi a mikrorozprašovačmi.

Akonáhle je všetko pripravené, spojte jednotlivé diely a umiestnite ich do výkopu. Postrekovacie trysky je nutné umiestniť tak, aby boli zvisle a v jednej rovine s povrchom zeme. Hlava postrekovača nesmie presahovať nad úroveň terénu, hrozilo by poškodenie napríklad pri kosení. Zatlčte vedľa postrekovačov kolíky, ku ktorým ich priviažete a vyrovnáte. Výšku tiež môžete upraviť nastavovacími spojkami alebo podsypaním pieskom do správnej výšky.  

Po tom čo sú postrekovače osadené v správnej výške a zafixované k dočasným kolíkom, môžeme pristúpiť k testovaniu. Otvorte postupne ventil do každej vetvy a skontrolujte, či je plocha zavlažovaná rovnomerne.

Ak nie sú potrebné žiadne zmeny, môžete celý systém opatrne zasypať zeminou, odstrániť dočasné kolíky a uskutočniť dokončovacie úpravy. Teraz stačí už len nastaviť frekvenciu zavlažovania na riadiacej jednotke a systém je pripravený.

Ak to zvolená riadiaca jednotka umožňuje, je dobré do systému zapojiť aj dažďový senzor, ktorý zaistí, aby zavlažovanie nebolo spustené, ak pršalo a pôda je dostatočne vlhká. Dažďový senzor umiestnite na nechránené miesto pozemku tak, aby mohol zachytiť prípadný dážď. 

 

Video (EN)