Zobraziť kategórie

Závlahy svojpomocne


Ponúkame Vám jednoduchý návod ako si vyhotoviť jednoduchý, úsporný automatický závlahový systém s dlhou životnosťou svojpomocne. Jednoduchý rozvod a jednoduchá montáž, ktorú spravidla montujú realizačné firmy, ale s jednoduchým návodom si ho zostavíte sami, čo Vám zníži rozpočet a tým znížite svoje náklady.

Ak sa rozhodnete pre túto variantu, môžete využiť našu ponuku, vypracovania realizačného návrhu spoplatneného sumou 15€ s DPH. Po zaslaní plániku pozemku (napr.: v mierke 1:50 alebo 1:100; 1cm = 1m) a údajov o zdroji vody (tlak a prietok vody v l/min.), Vám vyhotovíme projekt s plánikom a rozpočtom závlahového systému. V plániku je potrebné zakresliť všetky prevýšenia a prekážky vyššie ako 20 cm, rastliny a časti, na ktoré nesmie striekať voda ako napríklad ploty, chodníky, terasy a iné. Tieto informácie je možné poslať elektronickou poštou na email: predajna@hecht.sk
 

Skôr ako začneme s realizáciou automatickej závlahy.
 

Nutné: 

 • Mať plánik pozemku (v mierke, napr. 1:100), ktorý chceme zavlažovať.
   
 • Zistiť, aký je zdroj vody, na ktorý sa pripojíme (tlak a prietok vody v l/min).
   
 • Ak máme plánik, ktorý je v mierke 1:100, tak jeden centimeter na plániku, je jeden meter v skutočnosti. Potrebujeme len kružidlo, ceruzku a pravítko. Najskôr je potrebné si zistiť dostrek rozstrekovačov. V katalógu pri každom type rozstrekovača je tabuľka s dostrekom a s prietokom, potom môžeme začať s projektom.
   
 • Do plánika si rozmiestnime rozstrekovače tak, aby sa prekrývali 100% a nestriekali tam kam nepotrebujeme (napríklad na omietku domu). Rozstrekovače by mali smerovať od domu do trávy a tak podobne, nevadí keď striekajú do jazierka či na zámkovú dlažbu. 
   
 • Pre menšie trávnaté plochy lepšie zakresľovať výsuvné rozstrekovače – RAINJET, tam kde je väčšia plocha zakresľovať výsuvné turbínové rozstrekovače – RAINJET. Keď budete chcieť zakresľovať mini-rotorové rozstrekovače – RAINJET, odporúčame pre kvalitnú zálievku prekrytie od jedného rozstrekovača k druhému. Tento typ je vhodný napríklad pri menšom prietoku vody.
   
 • Keď máme hotový plánik závlahy a vieme aký je tlak a prietok vody, môžeme navrhnúť závlahu buď v ¾“ (pri prietoku cca 35 l/min), alebo v 1“ (pri prietoku cca 60 l/min). Podzemný závlahový systém CLABER je zhotovený pre priemery  ¾“ a 1“.
   
 • Pri rozvrhnutí závlahy na jednotlivé sekcie vychádzame z toho, aký má prietok zdroj vody, na ktorý sa chceme pripojiť a podľa toho spočítame počet rozstrekovačov, ktorý v súčte nesmie prekročiť nameraný prietok vody.
   
 • Nutné je počítať s tým, že pri prietoku vody k rozstrekovačom vznikne strata na prietoku, preto odporúčame odpočítať 10% z prietoku, ktorý je pre bežné rodinné domy dostačujúci.
   
 • Príklad: Pri prietoku 60 l/min počítať s prietokom 54 l/min a ak máme v projekte napríklad zostavu z výsuvných rozstrekovačov s označením 90043 (11,5 l/min) a 90055 (7,1 l/min), tak sa nám do tejto sekcie zmestia rozstrekovače 2 x 90043 (23 l/min) a 4 x 90055 (28,4 l/min) a výsledný prietok je 51,4 l/min.
   
 • Ku každému typu rozstrekovača je tabuľka s technickými údajmi s maximálnym dostrekom a prietokom vody, pri 1,5, 2 a 3 baroch.
   
 • Pri plánovaní jednotlivých sekcií je potrebné vziať do úvahy požiadavky vášho trávnika na závlahu, ako sú slnečné a tienisté miesta a tieto miesta oddeliť jednotlivými sekciami.
   
 • Pre záhony, skleníky, živé ploty, okrasné dreviny a iné podobné výsadby je možné použiť kvapkovú závlahu, ktorá sa vedie po povrchu, alebo pod mulčovaciu kôru. Prekvapkávacia hadica má v sebe umiestnené kvapkovače od seba vzdialené 33 cm s prietokom 2 l/hod pri tlaku 0,5 – 1 baru. S týmito údajmi je tiež nutné počítať pri projekte. 
   
 • S automatickou závlahou sa dá realizovať i mikrozávlaha a kvapková závlaha pre skalky, kvetináče a tak podobne.
   
 • Po zhotovení projektu závlahového systému môžeme začať so samotnou realizáciou.


   

 


Postup práce 
 

 • Rozmeriame a vykolíkujeme miesta, kde umiestnime rozstrekovače
 • Rozvrhnúť kadiaľ viesť výkopy a šachty s elektromag. ventilmi
 • Vykonať výkopy pre rozvod vody a elektroinštalácie
 • Inštalovať závlahu od zdroja vody
 • Umiestniť riadiacu jednotku v technickej miestnosti
 • Prirobiť dažďový senzor na nechránené miesto pozemku (prístup dažďa, slnka)
 • Natiahnuť a zapojiť káble k R.J., elektromag. ventilom a dažďovému senzoru
 • Vyskúšať závlahu
 • Zahrnúť výkopy
 • Nastaviť rozstrekovače a nastaviť riadiacu jednotku 

   

 

 

Technický popis rozvodu závlahového systému  
 

Rozvod závlahy sa vedie od zdroja vody, ako je studňa, vrt, dažďová jamka, alebo z vodovodného potrubia. Rozvod sa vedie cez hlavný uzáver vody, filter a vypúšťací ventil pre zazimovanie. Pri príliš veľkom tlaku vsadiť redukčný ventil (výsuvné rozstrekovače RAINJET sú navrhnuté pre tlak 1,5 – 3 Bary).
 

Tlaková voda sa privedie k elektromagnetickým ventilom a od nich sa vedie hadica k jednotlivým sekciám rozstrekovačov. K elektromagnetickým ventilom je potrebné tiež priviesť kábel od riadiacej jednotky a dažďového senzoru. Elektromagnetické ventily sa starostlivo uložia v zemi na ploché kamene či drť. Od každého elektromagnetického ventilu vedie voda do jednotlivej sekcie rozstrekovačov (ich počet závisí na prietoku množstva vody). Cez tento rozvod sa pred zasypaním systému položí šachta tak, aby mala vršok zároveň s terénom. Spodok šachty zasypať drťou tak, aby dovnútra nevnikala zemina.
 

Jednu sekciu závlahy tvorí vždy jeden z elektromagnetických ventilov spoločne s prepočítaným počtom rozstrekovačov, alebo s kvapkovou závlahou.
 

Závlahu rozvádzame polyetylénovými hadicami, ktoré spojujeme, alebo vetvíme inštalačným materiálom určeným pre daný priemer hadice. Hadicu vedieme od elektromagnetického ventilu k jednotlivým rozstrekovačom. Rozstrekovač je potrebné starostlivo usadiť zároveň s povrchom pozemku.
 

Na každú závlahovú sekciu sa dáva v najnižšom mieste drenážny ventil pre odvod zvyšnej vody po ukončení zavlažovania. Nutné zaistiť výtok vody v mieste ventilu drenážou.
 

- Hadicu pre kvapkovú závlahu vedieme v zemi na miesta určenia, kde sa napojíme a prekvapkávaciu hadicu vedieme po povrchu medzi rastlinami. Pre rozvod prekvapkávacej hadice použiť k tomu určený spojovací materiál.
 

Kvapková závlaha a mikrozávlaha sa rozvádza v kombinácii ½“ hadice s ¼“ hadičkami, odkvapkávačmi a mikrorozprašovačmi.
 

Riadiacu jednotku umiestnime v technickej miestnosti ako je napríklad záhradný domček, garáž, pivnica. Zapojenie : Transformátor R.J. sa pripojí k 230 V a dva slabé káble (čierny a červený) sa pripoja na spodku riadiacej jednotky k svorkovniciam na AC + AC. Tu sú tiež svorkovnice 1,2,3,4… (počet podľa zvoleného typu riadiacej jednotky), z týchto svorkovníc sa vedie kábel jednotlivo ku každému elektromagnetickému ventilu. Zo svorkovnice označenej C vedieme kábel k dažďovému senzoru, spojíme s jedným káblom a druhý kábel od dažďového senzoru prepojíme z každým elektromagnetickým ventilom. Toto je najjednoduchšie zapojenie závlahy.
 

Pre odbornú radu je možné kontaktovať našu predajňu na telefónne číslo 046/542 03 20 kl. 23.  email: predajna@hecht.sk
 

 

Použitie jednoduchšieho závlahového systému.  
 

Pre rôzne druhy menších závlah sa dajú použiť programovateľné jednotky, ktoré sa napojujú priamo na záhradný ventil a sú napájané 9V batériou. Rozvod vody z programovateľnej jednotky je vedený ½“  hadicou. Týmto systémom sa dajú zavlažovať menšie trávnaté plochy (výsuvné rozstrekovače COLIBRI), tiež záhony, skalky, kvetináče a to použitím  kvapkovej závlahy, alebo mikrozávlahy.

 

Videá

Colibri - stredné rozlíšenie

Rainjet - nízke rozlíšenie

Idris - stredné rozlíšenie

Oasis - stredné rozlíšenie