Zobraziť kategórie

POMÁHAME

Každý sa môže dostať do obtiažnej životnej situácie, v ktorej je ťažké sa zaobísť bez pomoci. Preto sme sa rozhodli pravidelne podporovať  zmysluplný projekt:

DOBRÝ ANJEL

DOBRÝ ANJEL je systém, pomocou ktorého môžu až desaťtisíce darcov, Dobrých anjelov, výrazne pomôcť tisícom chorých aj relatívne malými pravidelnými mesačnými príspevkami. Dobrí anjeli môžu prispievať pomocou trvalých alebo bežných platobných príkazov na tejto stránke

PILIERE DOBRÉHO ANJELA

1. Pomáha pravidelne každý mesiac

Desaťtisíce darcov, Dobrých anjelov, aj malými mesačnými príspevkami každý mesiac výrazne pomáha trom tisícom rodín chorých.

2. Príspevky doručuje chorým do posledného centu

Všetky náklady na chod organizácie sú hradené z iných zdrojov.

3. Darca vždy presne vie, komu pomáha

Každý Dobrý anjel má vlastné Anjelské číslo a heslo a môže si skontrolovať, komu sme doručili jeho príspevky. Vidí meno, adresu a príbeh príjemcu.