Zobraziť kategórie

Ako správne používať reťazovú pílu?

Reťazovú pílu, často označkovanú nesprávne tiež ako motorová píla, už asi videl takmer každý. Nie každý ale vie, ako s reťazovou pílou pracovať, ako sa o ňu starať a aké sú jej základné časti.

Reťazové píly možno v základe rozdeliť na profesionálne a hobby - občas tiež označované ako farmárske. S ohľadom na toto rozdelenie sa líšia nielen kvalitou spracovania, kedy sú u profesionálnych píl s ohľadom na predpokladané vyťaženie často použité odolnejšie konštrukčné riešenia aj za cenu niekoľkonásobného navýšenie ceny, ale aj výkonom, dĺžkou lišty a podobne. Ovládanie výkonnej profesionálnej píly s dlhou lištou takisto predpokladá istú zručnosť pri práci. Robustnejšia a technicky prepracovanejšia konštrukcia profesionálnych píl však neznamená, že by píly určené na domáce použitie museli byť extrémne poruchové, málo odolné a s nedostatočným výkonom. V mnohých ohľadoch sú niektoré hobby píly s mnohými profi modelmi často porovnateľné.

Reťazové píly taktiež môžeme rozdeliť podľa pohonu. Najbežnejším pohonom je potom dvojtaktný spaľovací motor alebo elektromotor. U niektorých špeciálnych profesionálnych píl sa potom môžeme stretnúť aj s iným pohonom, napríklad hydraulickým alebo pneumatickým, také píly sú však spravidla určené pre prácu v špecifickom prostredí, ako sú bane alebo práce pod vodou.


Základný princíp reťazovej píly

Aby sme vedeli, ako správne s pílou pracovať a ako ju udržiavať, je dôležité pochopiť, ako taká píla funguje. Už na prvý pohľad je zrejmé, že sa píla skladá z pohonnej časti a lišty s reťazou. Motor poháňa tzv. reťazové koliesko, čo je ozubené koliesko - rozeta, na ktorej je nasadený reťaz píly. Samotná reťaz píly je veľmi podobná reťazi, akú poznáte napríklad z bežného bicykla. U píly sú v podstate len články reťaze doplnené o zuby a vodítka, ktorá drží reťaz v obvodovej drážke lišty. Princíp je teda vlastne veľmi jednoduchý, ozubenie ťahá ozubenú reťaz a ten sa vysokou rýchlosťou pohybuje po obvode lišty. Aby sa však reťaz mohla po lište dobre pohybovať, je dôležité, aby bola správne napnutá, a zároveň je nutné zabezpečiť aj mazanie. Preto sú píly vybavené olejovou nádržou a systémom mazania reťaze. 

 


Bezpečnosť

Istenie náhodného spustenia pomocou dvoch ovládacích prvkov.

Reťazová píla patrí medzi najnebezpečnejšie nástroje, preto je už pri jej konštrukcii bezpečnosti venovaná nemalá pozornosť. Keďže nie je možné vďaka konštrukcii píly opatriť ozubenú reťaz krytom, riziko úrazu je možné v konštrukcii minimalizovať iba obmedzene. V prvom rade je to potom bezpečné spúšťanie. Väčšina výrobcov preto realizuje spustenie rotácie reťaze pomocou podmieneného stlačenia dvoch nezávislých ovládačov. Ním je eliminované spustenie píly náhodným neúmyselným stlačením jediného ovládacieho prvku.

Páka bezpečnostněj brzdy slúži zároveň ako ochrana ruky

Druhým stupňom ochrany je potom bezpečnostná brzda, ktorej páka zároveň slúži ako kryt ruky držiacej pílu nad lištou. V prípade potreby potom stačí tlakom na túto páku - kryt brzdu tlakom aktivovať a dôjde k okamžitému zastaveniu reťaze. Ďalším z bezpečnostných prvkov je tiež pevná zubová opierka, ktorá je umiestnená na prednej časti píly vedľa lišty. Slúži k pevnému opretie píly pri rezaní tak, aby v prípade zachytenia reťaze o ukrytý tuhý materiál nemohla píla vyskočiť z rezu.

Zubová opierka píly

 

 

Najväčší diel bezpečného rezania je však v spôsobe používania píly a leží teda predovšetkým na zodpovednosti obsluhy. Pri práci je preto nutné pílu chápať podobne ako zbraň, pre ktorej použitie platí niekoľko striktných bezpečnostných pravidiel. V prvom rade je to použitie vhodných bezpečnostných pomôcok. Od píly môžu odletovať piliny a ďalšie drobné predmety v reze zachytené reťazou, preto je dôležitá ochrana zraku vhodnými okuliarmi. Benzínové píly bývajú veľmi hlučné, preto by sa nemalo zabúdať ani na ochranu sluchu. Najdôležitejšie je však nutnosť uvedomiť si, že reťaz píly nemôžeme mať nikdy 100% pod kontrolou a pri sebeopatrnejšom použití sa môže pretrhnúť a švihnúť, lišta sa môže nečakane zviesť, jednoducho očakávať aj nečakané. Dôležité je preto aj použitie vhodného odevu, obuvi a rukavíc. Na trhu sú dostupné napríklad zosilnené nohavice, ktoré nie je možné ľahko reťazou prerezať, topánky so zosilnenou špičkou aj zosilnené rukavice. Avšak aj pri použití špeciálneho oblečenia je nutné dbať predovšetkým bezpečného a správneho použitia. Pokiaľ možno teda nikdy nepoužívajte pílu, ak je v blízkosti ďalšia osoba. Ak je prítomnosť tejto osoby potrebná, nikdy nesmie stáť v smere lišty, aby ju nemohol zasiahnuť reťazou odhodený predmet alebo v prípade pretrhnutia reťaz samotná.

Použitie vhodných ochranných pomôcok by malo byť samozrejmosťou.

Obsluha píly musí vždy zaujať pevný postoj tak, aby nemohla stratiť rovnováhu, zároveň tento postoj musí byť taký, aby sa nohy alebo časti tela nikdy nenachádzali v priamom smere rezu. K častým úrazom dochádza tak, že pri rezaní tvrdého dreva píla nečakane dokončí rez a neskúsená obsluha, ktorá na pílu tlačí, ju nedokáže včas zastaviť a náhle uvoľnená píla pokračuje smerom k nohám obsluhy. Často veľmi zabúdaným prvkom je aj vhodný nástroj pre uchytenie rezaného dreva. Nevhodne uchytený rezaný materiál totiž môže rozptyľovať pozornosť obsluhy, ak sa rezané poleno voľne pohybuje, môže sa píla v reze vzpriečiť, píla vyskočiť a obsluha v snahe situáciu zachrániť často urobí ešte viac škody. V lepšom prípade potom dôjde iba k poškodeniu píly. Našťastie sú dnes cenovo dostupné rôzne rezacie kozy, alebo samodržné stojany, v ktorých rezaný materiál bezpečne drží.

 

 

Použitie píly

Pred prácou s pílou vždy skontrolujeme, či je reťaz dostatočne napnutá a dolejeme olej mazania reťaze. Olej aj napnutie reťaze potom pravidelne kontrolujeme aj v priebehu práce s pílou. U elektrickej píly odpadá problém so štartovaním, avšak musíme neustále držať prívodný kábel mimo dosahu reťaze píly. Benzínovú pílu naštartujeme podľa návodu dodávaného s konkrétnym modelom píly. U studeného motora je spravidla nutné pri prvom štarte použiť sýtič. Ak však píla na 2-3 pokusy štartu nenaskočí, vykonáme niekoľko ďalších pokusov štartu bez sýtiča, aby nedošlo k zahlteniu píly palivom. Po naštartovaní musí u správne nastavenej píly reťaz stať, roztočiť sa musí až po stlačení ovládacej páky plynu. Ak tomu tak nie je a reťaz sa točí aj bez stlačenej ovládacej páky, prácu okamžite prerušte a pílu nechajte nastaviť.

Ďalší postup práce je potom prakticky zhodný pre elektrické aj benzínové píly. Pred začatím rezu sa vždy presvedčte, či v rezanom materiáli v mieste plánovaného rezu nie je zatlčený klinec, skrutka, alebo nejaký iný predmet, ktorý by mohol poškodiť reťaz. Rezaný materiál umiestnite tak, aby bol stabilný a nemohol sa voľne pohybovať, zároveň ale aj tak, aby ste mali okolo plánovaného rezu dostatok priestoru pre manipuláciu s pílou. Pokiaľ je nutné materiál rezať na pevnom podklade, podložte si ho vhodným kusom dreva, u ktorého nebude vadiť, keď do neho pílu zarežete. Nikdy nerežte v miestach, kde by mohol dôjsť ku kontaktu reťaze s betónom, kovovými konštrukciami a pod. Zaistite, aby sa v dosahu nezdržiavali nepoučené osoby alebo deti. S pílou pracujeme, len ak nie sme unavení, o tom, že naša pozornosť nesmie byť ovplyvnená liekmi alebo alkoholom sa snáď ani zmieňovať nemusím.

Samotný rez sa potom vykonáva najlepšie spodnou časťou lišty čo najbližšie k telu píly. Tým je zaistené využitie oporných zubov na píle, zároveň tak máme s pílou väčšiu stabilitu. Ak je to možné, vždy sa snažíme vyhnúť sa rezaniu špičkou lišty, vrchná časť lišty by sa nemala používať pre rezanie vôbec. Ak by totiž počas rezania došlo k pretrhnutiu reťaze v hornej časti lišty, zvyšok odtrhnutej reťaze ťahanej pílou švihne ako ozubený bič. V prípade, že sa v reze reťaz pretrhne v spodnej časti lišty hneď pri motore, k žiadnemu švihu dôjsť nemôže. Pri práci neustále sledujeme rez, pri známkach únavy prácu včas prerušíme. Najdôležitejšie a zároveň najťažšie je nepodľahnúť dojmu, že pílu už hravo ovládame. Často to potom vedie k obmedzeniu pozornosti. Neustále preto musíme mať na pamäti, že reťazová píla je rovnako nebezpečná, ako zbraň, ktorá v rukách zodpovedného užívateľa môže urobiť veľa prospešnej práce, ale sebemenšia nepozornosť môže mať fatálne následky.

Späť na predchádzajúcu stránku