Zobraziť kategórie

Čo môžem čerpať záhradnými čerpadlami a vodárňami HECHT?

Záhradné čerpadlá a záhradné vodárne HECHT sú určené pre čerpanie úžitkovej vody, alebo zakalenej vody. Úžitkovou vodou sa potom rozumie voda pre zalievanie, použitie v jazierkach a bazénoch, na stavbe a pod. V žiadnom prípade sa nesmú používať pre čerpanie chemikálií, alebo roztokov.

 

Záhradné vodárne HECHT

 

Záhradné vodárne HECHT sú určené pre použitie v záhrade. Je možno ich použiť výhradne pre čerpanie čistej vody, akékoľvek nečistoty by mali za následok zanášanie tlakovej nádoby. Ideálne je tak možné využiť ich napríklad na zavlažovanie, dopúšťanie jazierok a bazénov. Ak by ste napríklad záhradnú vodáreň použili na zásobovanie chaty pitnou vodou, nemuselo by to nutne znamenať problém, záhradná vodáreň sa konštrukčne prakticky nelíši od obdobnej domácej vodárne. Záhradná vodáreň však nemá pre čerpanie pitnej vody atestáciu, nikdy teda nebola testovaná, či sa napríklad z použitých materiálov do vody neuvoľňujú zdraviu škodlivé látky. Preto takéto použitie rozhodne nemôžeme odporučiť, ak sa tak však niekto rozhodne, robí to na vlastné nebezpečenstvo. 

Povrchové čerpadlá

Povrchové čerpadlá je možné využiť či už na prečerpávanie čistej, alebo mierne zakalenej vody, niektoré typy je možné doplniť aj tlakovým spínačom a tlakovou nádobou a zostaviť tak záhradnú vodáreň. Výhodou týchto čerpadiel je relatívne veľký výtlak, obmedzená je však nasávacia hĺbka, ktorá vďaka fyzikálnym zákonom nemôže byť vyššia ako 8 metrov. Pokiaľ chcete čerpadlo využívať trvalo, je vhodné ich doplniť aj o savicu s košom so spätným ventilom. Tento typ čerpadiel totiž nedokáže nasať vodu, preto je nutné pred použitím čerpadlo naplniť vodou pomocou nalievacieho otvoru. Ak však nie je savica v zdroji vody opatrená spätným ventilom, ktorý zabráni vytekaniu vody späť po vypnutí čerpadla, je nutné čerpadlo nalievať pri každom použití. Avšak aj pre tieto záhradné čerpadlá platí, že sú určené iba pre čerpanie úžitkovej vody, nemala by byť teda použitá pre čerpanie pitnej vody.

 

Ponorné rotačné odstredivé čerpadlá

 

 

Ako už bolo uvedené, čerpadlá sú určené výhradne pre čerpanie vody, a to či už zakalenej, alebo úžitkovej. Čas od času sa pýtali napríklad včelári, či je možné čerpadlá použiť na čerpanie roztoku cukru pre prikrmovanie včiel. Je nutné si uvedomiť, že akékoľvek vo vode rozpustné prímesi zvyšujú jej hustotu. Napríklad bežné rotačné ponorné čerpadlá využívajú vodu, v ktorej sú ponorené čiastočne aj k svojmu chladeniu. Hustejšia kvapalina znamená nielen vyššie nároky na výkon čerpadla, čo sa samozrejme prejaví aj na zahrievaní motora, zároveň hustá zmes pomalšie prúdi okolo čerpadla a to je potom pri vyššej záťaži aj zle chladené. Práve včelári sa často stretávajú s problémom, že u prehriateho čerpadla sa aktivuje tepelná poistka, ktorá síce dokáže do istej miery zabrániť zhoreniu vinutia motora, avšak je nutné si uvedomiť, že aktivácia tepelnej poistky znamená, že vinutie dosiahlo kritickej teploty a opakované prehrievanie má aj cez tepelnú poistku časom za následok trvalé poškodenie vinutia. 

 

Ponorné vibračné čerpadlá

Veľkou výhodou vibračných čerpadiel sú ich malé rozmery, vysoký výkon a výtlak. Je možno ich tak využiť napríklad v hlbokých studniach alebo vrtoch. Vibračné čerpadlá sú však veľmi hlučné, čo pri umiestnení v hlbokom vrte nevadí, ak ich však použijete v nadzemnej nádrži, hluk bude na obtiaž. Použitie v nádrži stráca zmysel aj vzhľadom na to, že vibračné čerpadlo musí byť pri čerpaní neustále ponorené, aby bolo dobre chladené. V nádrži by tak bolo nutné neustále nechávať cca 40 - 50 cm vody, v ktorej bude čerpadlo ponorené. Vibračné čerpadlo po svoju funkciu využíva systém membrán a ventilov. Preto smie byť používané len pre čerpanie čistej vody. Akékoľvek nečistoty by mohli zaviniť netesnosť ventilov, čo by znižovalo výkon čerpadla a postupne by čerpadlo prestalo čerpať úplne. Opäť platí, že tieto čerpadlá sú určené na čerpanie úžitkovej vody pre zavlažovanie, napúšťanie bazénov, jazierok, často sú využívané pre čerpanie úžitkovej vody na stavbách domov.


Záverom je možné teda zhrnúť, že záhradné vodárne a čerpadlá HECHT sú učené len na čerpanie úžitkovej vody, alebo podľa konštrukcie (ak je tak uvedené u konkrétneho modelu) aj zakalenej vody.

 

Späť na predchádzajúcu stránku