Zobraziť kategórie

Môžem použiť vami ponúkaný výsuvný postrekovač k oprave alebo rozšíreniu existujúceho zavlažovacieho systému?

Kombinovanie postrekovačov rôznych značiek v jednom systéme sa zásadne neodporúča. Hoci môžu byť parametre výsuvných postrekovačov rôznych výrobcov veľmi podobné, alebo na prvý pohľad úplne zhodné, vďaka konštrukčným odlišnostiam sa dva postrekovače rôznych značiek pri rovnakom tlaku vody môžu správať odlišne. To môže spôsobovať nerovnomerný tlak vody v systéme a následkom potom môže byť nefunkčnosť celého systému. Pokiaľ je systém rozdelený do niekoľkých samostatných vetiev, je v takomto systéme možné použitie postrekovačov niekoľkých rôznych výrobcov, je však dôležité, aby na každej vetve boli postrekovače rovnakého výrobcu a tým bolo zachované ideálne rozloženie tlaku vody v tejto vetve.

 

Späť na predchádzajúcu stránku