Zobraziť kategórie

Používanie benzínu E10 v zariadeniach Hecht

01. 03. 2024

Od januára 2020 je na čerpacie stanice dodávaný benzín Natural 95 ako E10. Benzín 95 s označením E5 a benzín 95 s označením sú štandardné palivá, ktoré sa líšia len vyšším obsahom biozložky, konkrétne bioetanolu. Okrem toho medzi nimi nie je žiadny významný rozdiel. Oktánové číslo, obsah síry a ďalšie charakteristiky sú takmer rovnaké.

Použitie benzínu E10 v našich zariadeniach

  • naše stroje majú v návode uvedenú kompatibilitu s benzínom Natural 95 
  • sú pripravené na používanie benzínu s oktánovým číslom vyšším ako 90, to znamená, že nemusíte mať obavy z používania E10


Je však potrebné riadiť sa podľa nasledujúcich pokynov:

  • pred dlhšou odstávkou zariadenia (napr. počas zimy) je potrebné úplne vyprázdniť palivový systém, napr. dojazdom do úplného minutia paliva alebo vyčerpaním paliva a následným preštartovaním motora do jeho zhasnutia
  • dodržujte stanovené dĺžky skladovania paliva, t. j. v prípade miešaného benzínu s olejom ho neskladujte dlhšie ako 14 dní, pri čistom benzíne je najdlhšia odporúčaná dĺžka skladovania 30 dní
  • palivo skladujte výhradne v bandaskách, ktoré sú na to určené  


Čo môže spôsobiť nedodržanie týchto pokynov?

  • ak motor uskladníte s palivom, zoxiduje a dôjde k poškodeniu vnútorných kovových častí
  • staré palivo spôsobí ťažšie štartovanie a usadeniny upchajú palivový systém
  • následne bude potrebné vymeniť či opraviť karburátor a celý palivový systém
  • na poškodenia spôsobené nerešpektovaním týchto pokynov sa nevzťahuje záruka

Prišiel Vám článok zaujímavý?
Zdieľajte ho ďalej.