Prichádza doba bazénová

29. 04. 2022

Prichádza doba bazénová

Aj keď nás od tej pravej kúpacej sezóny môže deliť ešte niekoľko týždňov, je najvyšší čas skontrolovať a pripraviť bazény na blížiacu sa sezónu.

Či už ste bazén na zimu upratali, alebo ste ho len zazimovali odpustením vody pod úroveň vstupných trysiek od filtrácie, prípravu na sprevádzkovanie by ste mali začať práve kontrolou funkčnosti a tesnosti filtrácie a jej príslušenstva. Oprava netesnosti a výmena popraskaných hadíc by po dopustení vody do bazéna mohla byť problematická. Určite je viac než vhodné pieskové filtrácie naplniť novým pieskom predpísanej zrnitosti a kartušové filtrácie vybaviť novým filtrom. Starostlivo skontrolujte aj prívodné káble, či nie je niekde poškodená izolácia. Nezabudnite, že filtrácia je prevádzkovaná v mokrom prostredí, v ktorom je rizikom aj spuchnutá izolácia.

Samotný bazén by sme mali sprevádzkovať ihneď, akonáhle teplota vody presiahne 10°C, pretože pri týchto a vyšších teplotách sa začínajú množiť riasy, baktérie a ďalšie organizmy. Skôr než začnete dopúšťať vodu, vyberte z bazéna lístie, vetvičky a ďalšie nečistoty, ktoré do neho cez zimu napadali. Následne pripojte filtráciu a začnite dopúšťať bazén. Ak je bazén vybavený zátkami vpustov a výpustov pre pripojenie filtrácie, môžete bazén napustiť celý, zaplaviť filtráciu a skontrolovať netesnosti. V prípade nutnosti otvory zazátkujte a netesnosti opravte. Často stačí len spoje dotiahnuť, alebo vymeniť tesnenie. Ak bazén zátkami vybavený nie je, neostáva nič iné, ako tesnosť sledovať v priebehu napúšťania a v prípade, že niekde voda presakuje, napúšťanie prerušte a uskutočnite nevyhnutnú opravu.

Podobne postupujte aj pri inštalácii fóliových bazénov, ktoré ste cez zimu mali schované. Tu je zároveň nutné skontrolovať, či niekde nedošlo k poškodeniu fólie. Menšie trhliny možno jednoducho opraviť pomocou záplat, existujú aj opravné sady, ktoré umožnia lepiť záplatu pod vodou. Veľké trhliny sa väčšinou opravovať neoplatí, dá sa predpokladať, že by záplata tlak vody nevydržala a zbytočne by ste plytvali vodou. V takom prípade je istejšie zaobstaranie nového bazéna.

Prvé spustenie a vyčistenie vody

Pred spustením filtrácie ešte raz skontrolujte, či nie je napríklad zanesený skimmer a či je v ňom umiestnená mriežka pre zachytávanie nečistôt. Po spustení čerpadla opäť prekontrolujte, či všetko dobre tesní, pretože niektoré netesnosti sa môžu prejaviť až pri zvýšení tlaku vody spôsobeným čerpadlom.

Voda v bazéne môže byť po zime značne znečistená. Pred uvedením do prevádzky najskôr vysávačom vysajte všetky nečistoty z dna. Druhý deň po prvom filtrovaní zmerajte hodnotu pH a pomocou prostriedkov pH plus alebo pH mínus ju upravte na hodnotu medzi 6,8 - 7,2. Ak ste bazén dopúšťali zo studne, je pravdepodobné, že bude potrebné upraviť aj tvrdosť vody.

Pre naštartovanie bazénu po zime je vhodné šokové zachlórovanie, napríklad pomocou prostriedku oxi chlor shock, kedy dočasne zvýšite hodnotu chlóru a tým vodu aj bazén vydezinfikujete. Následne už stačí dopĺňať podľa návodu bežné prostriedky.

Pár rád na záver

Chlórové tablety nikdy nedávajte do skimmeru, prípadne ich tam nenechávajte aspoň v dobe, kedy je vypnutý obeh vody. V skimmeri a potrubí by sa potom vo zvýšenej miere mohol nahromadiť chlór, ktorý by znižoval životnosť skimmeru, potrubia aj filtrácie.

Pri sprevádzkovaní bazénu na začiatku sezóny sa môže stať, že voda bude kalnejšia a nebude mať tú správnu iskru. Toto je úplne bežné, chemické prostriedky môžu napríklad reagovať s minerálmi rozpustenými vo vode zo studne a pod. V takom prípade odporúča predĺženie doby filtračných cyklov a častejšie preplachovanie filtrácie..

 

Autor: PST


Páčil sa vám článok? Nechajte si zasielať ďalšie články a novinky na e-mail, aby vám nič neuniklo!

Prišiel Vám článok zaujímavý?
Zdieľajte ho ďalej.
Mohlo by Vás tiež zaujímať