Zobraziť kategórie

Ako funguje sedemcestný ventil na pieskovej filtrácii?

12. 05. 2022

Ako funguje sedemcestný ventil na pieskovej filtrácii?

Ak si obstarávate svoju prvú pieskovú filtráciu, možno váhate nad rôznymi funkciami, ktoré niektoré filtrácie ponúkajú. Najčastejšie sa stretávame s otázkami na funkcie sedemcestných ventilov, kedy používateľovi nie je vždy jasné, ako ho používať.

Začneme pekne od začiatku

Princíp filtrácie je veľmi jednoduchý. Čerpadlo nasáva vodu z bazéna a tá je čerpaná pod tlakom do filtračnej nádoby. Tu presakuje pieskovou náplňou smerom nadol ku košu, z ktorého je potom vedená späť do bazéna. Nečistoty sú zachytávané v pieskovej náplni a tak je jasné, že po čase dôjde k jej zaneseniu, kedy už voda nedokáže pieskom pretekať a náplň je nutné vyčistiť. Frekvencia nutnosti čistenia je samozrejme závislá na znečistení bazéna. Čím viac je bazén využívaný, tým častejšie bude nutné filtráciu čistiť, vodu ale môže znečistiť aj prach, alebo peľ z kvitnúcich rastlín. V priebehu sezóny sa preto frekvencia čistenia filtrácie môže meniť. K tomu, aby sme zistili, kedy je nutné uskutočniť čistenie, slúži tlakomer umiestnený na filtrácii. Akonáhle sa piesok nadmerne zanesie, stúpne v nádobe tlak a podľa hodnoty na tlakomeri jednoducho zistíte, že je najvyšší čas uskutočniť čistenie.

SEDEMCESTNÝ VENTIL

Ako už napovedá názov, sedemcestný ventil umožní rútiť prietok vody filtráciou v siedmych polohách. Pozor, kedykoľvek prepínate ventil do inej polohy, musí byť vypnuté čerpadlo filtrácie, inak môže dôjsť k poškodeniu ventilu!

POLOHY VENTILU:

1. FILTRATION - FILTRÁCIA

Pri bežnej prevádzke je nastavený do polohy filtrovania. Voda preteká pieskom dole ku košu, cez ktorý je vedená do príruby pripojenej k bazénu.

Pri filtrovaní voda vstupuje do čerpadla, pokračuje ventilom do nádrže, kde presakuje pieskom do koša. Ventilom je potom vedená výpustom späť do bazéna.

 

2. BACKWASH - SPÄTNÉ PREPLÁCHNUTIE

Ak dôjde k zaneseniu piesku, ventil prepnete do polohy spätného prepláchnutia. Voda do filtrácie začne prúdiť košom na dne nádoby, zvíri piesok a uvoľní z neho zachytené nečistoty. Pri spätnom prepláchnutí sa ale voda nevracia do bazéna. Ventil ju presmeruje do výpustnej príruby, ktorou špinavú vodu vypustíte mimo bazén.

Pri spätnom prepláchnutí voda opäť vystupuje cez čerpadlo do nádrže, avšak teraz je vedená do koša a stúpa pieskom nahor. Tým dochádza k prepláchnutiu piesku. Následne je znečistená voda vedená do výpustu mimo bazén.

3. RINSE - PREPLÁCHNUTIE

Polohu prepláchnutia použijete pri novej náplni, alebo po spätnom prepláchnutí. Voda v nádobe prúdi rovnakým smerom ako pri filtrovaní, teda pieskom dole ku košu, avšak nie je vedená späť do bazéna, ale je ventilom presmerovaná do výpustnej príruby mimo bazén. Po spätnom prepláchnutí, alebo pri výmene náplne sa totiž bežne stáva, že kým sa piesok v nádobe usadí, môžu sa do vody uvoľňovať drobné nečistoty a nie je žiaduce, aby sa dostávali do bazéna.

Pri prepláchnutí prúdi voda v nádobe rovnako ako pri filtrácii, je však vedená do výpustu mimo bazén. Zabráni aby sa do bazéna dostali nečistoty, než sa piesok usadí.

4. RECIRCULATE - RECIRKULÁCIA

V tejto polohe voda neprechádza vôbec náplňou filtrácie. Prechádza iba ventilom späť do bazéna, filtračné médium je úplne vynechané. Túto polohu ventila využijete, napríklad keď je v okruhu pripojený solárny systém pre ohrev vody.

V režime cirkulácie voda pieskom vôbec nepreteká. Je vedená späť do bazéna, bez toho aby bola filtrovaná. Tento režim slúži napríklad pre vedenie vody k ohrevu solárnych panelov a pod.

5. WASTE - ODTOK

Voda je vedená mimo filtračnú náplň do výpustu mimo bazén. Slúži k odpúšťaniu vody z bazéna (zníženiu hladiny vody). 

V režime odtok je voda vedená rovno do odtokového výpustu mimo bazén. Slúži k odpúšťaniu vody z bazéna.

6. CLOSED - ZATVORENÉ

V tejto polohe sú všetky všetky vstupy a výstupy ventila úplne zatvorené. To využijete napríklad pri výmene piesku v nádobe.

7. WINTER - ZIMA

V tejto polohe sú naopak všetky vstupy a výstupy otvorené, používa sa pri zazimovaní, napríklad preto, aby vo ventile nemohla zamrznúť voda. 

 

Prišiel Vám článok zaujímavý?
Zdieľajte ho ďalej.
Mohlo by Vás tiež zaujímať