Ako na jarné uvedenie bazéna do prevádzky

13. 05. 2022

Ako na jarné uvedenie bazéna do prevádzky

Akonáhle sa o slovo prihlásia prvé jarné lúče, je na čase ukončiť zimný spánok Vášho bazéna. Odzimovanie by malo prebehnúť v období, kedy sa už nočné teploty nedostávajú pod bod mrazu a teplota vody je vyššia ako 10°. Predovšetkým je potrebné odstrániť všetky následky, ktoré zima spôsobila a následne bazén uvedieme do prevádzky. S pomocou kvalitných prípravkov HECHT to hravo zvládnete!

1. Odstránenie nečistôt

Odstráňte lístie a ostatné veľké nečistoty pomocou sieťky tak, aby nedošlo k upchatiu skimmera a tým odtoku vody z bazéna. Na odstránenie nečistôt usadených na dne použite bazénový vysávač. Odstránenie veľkých nečistôt je veľmi dôležité aj pre správnu účinnosť pridaných dezinfekčných prípravkov, ktoré rozkladajú organické nečistoty v  bazéne. Ak by bol bazén pri pridaní dezinfekcie zanesený lístím, hrozila by tvorba dráždivých chlóramínov. 

2. Čistenie 

Minimálne raz za 3 roky odporúčame kompletné vypustenie vody a vyčistenie stien bazéna pomocou prípravku Základný čistič, ktorý ľahko odstráni všetky vápenaté usadeniny. Aj v tenkej vrstve usadeného vodného kameňa sa totiž veľmi dobre darí riasam. Priebežne kontrolujte, či nie sú steny Vášho bazéna drsné alebo klzké. Ako prevenciu proti výskytu rias odporúčame pred napustením hrany a škáry vystriekať 1% roztokom Algicídu*. 

Pri čiastočnej obmene vody vyčistite linku nad hladinou vody prípravkom Čistič okrajov bazéna. Malé množstvo prípravku nanesiete na hubku a zotriete mastnú linku. Tento špeciálny prípravok skvele čistí mastné znečistenia napríklad od krémov, sadzí, peľu a ďalších organických látok. 

3. Zapojenie filtrácie a doplnenie vody

Zapojte filtračné zariadenie, prípadne vymeňte piesok či filtračnú vložku. V pieskovej filtrácii odporúčame vykonať výmenu v prípade, že je piesok starší ako dva roky. Doplňte vodu tak, aby bola hladina približne v strede odtokového otvoru skimmera. 

4. Šoková dezinfekcia

Po naplnení vody vykonajte šokovú dezinfekciu vody. Tento krok je dôležitý aj pri napustení relatívne kvalitnej vody z vodovodného kohútika, pretože aj pitná voda obsahuje organické látky, ktoré môžu v bazéne tvoriť viazaný chlór. Pri použití vody zo studne je uskutočnenie chlórového šoku absolútne nevyhnutné. 

Šoková dezinfekcia prebieha v 4 základných krokoch:

1) Zrovnajte hodnoty pH do ideálnej hodnoty 7,0 až 7,4. Na zvýšenie alebo zníženie hodnoty použite prípravok PH plus alebo PH mínus. Pre zistenie hodnoty využite niektorý z našich testerov. 

V prípade, že hodnota pH nevysvetliteľne kolíše, použite pre stabilizáciu prípravok Alkalita, ktorý doplní do vody potrebné látky a navráti jej prirodzenú rovnováhu. 

2) Dezinfekcia rýchlorozpustným chlórovým alebo kyslíkovým prípravkom - aplikácia niekoľko násobne vyššej dávky, než aká je odporúčaná pre kúpanie. Silná dezinfekcia rozloží všetky látky, ktoré sú vo vode rozpustené.

Pre uskutočnenie šokovej dezinfekcie odporúčame prípravky Chlórový granulát - rýchlorozpustný* alebo Chlórové tablety - rýchlorozpustné*. Ak uprednostňujete bezchlórovú dezinfekciu, použite na dezinfekciu vody prípravok Aktívny kyslík Mini Tabs* v kombinácii s Aquablanc A - aktivátor*

TIP: V prípade vážneho problému s kvalitou vody, pri extrémnom znečistení riasami alebo výskyte kolonizujúcich baktérií použite prípravok využívajúci kombináciu aktívneho kyslíka a chlóru Oxi chlór shock - granulát*

3) Pridajte prípravok na zmäkčenie vody - Calzestab Eisenex 

4) Vločkovanie pre odfiltrovanie látok rozložených dezinfekciou a na prejasnenie vody. Viac v tabuľke "Riešenie problémov s čistotou vody" nižšie. 

Riešenie problémov s čistotou vody

 • Zobraziť tabuľku

  PROBLÉM

  PRÍČINA

  RIEŠENIE

  Zákal po napustení bazéna

  Zlá kvalita napustenej vody

  Zmerať a zrovnať hodnotu pH. Po 6 hodinách vykonať šokovú dezinfekciu vody prípravkom OXI chlór šok - granulát*. Voda patrne zmení farbu zakalenia. Po 6 hodinách pridať tekutý vločkovač. Filtrovať, prípadne postupovať podľa aktuálnej farby zákalu podľa návodu nižšie.

  Zákal po šokovom ošetrení vody

  Hnedý priezračný

  Vysoký obsah železa, prípadne mangánu

  Zákal po šokovej dezinfekcii znamená, že bola dezinfekcia vykonaná správne. Pri zapnutej filtrácii aplikujte Flockfix vločkovač. Priebežne preplachujte filtráciu. Sfarbenie bude postupne ubúdať. V prípade, že po niekoľkonásobnom preplachu filtrácie prestane zákal ubúdať, pridajte ešte trochu vločkovača. Po vyčistení vody aplikujte prípravok Calzestab eisenex pre zníženie tvrdosti vody.

  Hnedý kalný

  Vysoký obsah železa, mangánu + vodný kameň a organické nečistoty

  Hnedočierny

  Vysoký obsah horčíka alebo mangánu

  Zelený priezračný

  Vysoký obsah medi

  Mliečny

  Príliš tvrdá voda alebo vysoké množstvo organických nečistôt

  Mliečny zákal po pridaní vločkovača

  Predávkovanie vločkovača

  Znečistiť vodu. Zrazený vločkovač sa naviaže na nové nečistoty a sadne si na dno. Nefiltrovať, po usadení vločiek vysať vysávačom.

  Steny bazéna sú klzké

  Nárast rias

  Zmerať a zrovnať hodnotu pH. Po 6 hodinách vykonať šokovú dezinfekciu vody prípravkom OXI chlór šok - granulát*. Po 6 hodinách pridať tekutý vločkovač. Filtrovať a preplachovať filtráciu.

  Steny bazéna sú drsné

  Usadzovanie vápnika na stenách bazéna

  Najlepšie optimálne odstrániť pri vypustenom bazéne. Vyčistíme prípravkom Základný čistič.

  Silný chlórový zápach, pálenie očí

  Veľké množstvo viazaného chlóru (chlóramínu)

  Šokové zachlórovanie prípravkom OXI chlór šok - granulát* alebo Chlórový granulát - rýchlorozpustný*, alebo Chlórové tablety - rýchlorozpustné*

  Vzniká pena pri spustení protiprúdu

  Použitie penového algicídu alebo sú v bazéne obsiahnuté zvyšky zazimovacieho roztoku

  Zvýšime podiel čistej vody, používame prostriedok Algicíd špeciál*. Na čistenie či údržbu nepoužívajte čistiace prostriedky určené pre domácnosť.

  Korózia

  pH je nízke

  Zrovnáme pH na hodnotu 7,0 až 7,4 pomocou prostriedku PH plus

  Nejde upraviť hodnota pH

  Nízka alkalita vody

  Pridáme prípravok Alkalita

 

(*Prípravky označené hviezdičkou sú biocídne. Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a bezpečnostné informácie o prípravku!)


Páčil sa vám článok? Nechajte si zasielať ďalšie články a novinky na e-mail, aby vám nič neuniklo!

Prišiel Vám článok zaujímavý?
Zdieľajte ho ďalej.
Mohlo by Vás tiež zaujímať