Motorové reťazové píly - 4.diel - Nastavenie karburátora

30. 09. 2020

Motorové reťazové píly - 4.diel - Nastavenie karburátora

Ak ste si zakúpili motorovú reťazovú pílu, po nejakej dobe používania bude nutné nastaviť motor. Napriek tomu, že sú píly spravidla nastavené už vo výrobe, predovšetkým v zábehu sa motor postupne usadzuje a preto je nutné doladiť nastavenie karburátora. 

Na rôznych internetových diskusiách často narazíte na lamentovanie neskúsených majiteľov píl. Sťažujú sa, že im píla po krátkej dobe používania nejde do otáčok, zle štartuje alebo nedrží voľnobežné otáčky. Problém často vidia v píle ako takej, bez toho aby si uvedomili, že sa jedná o stroj, ktorý vyžaduje starostlivú údržbu. 

Nanovo nastavený motor sa v prvých niekoľkých hodinách prevádzky tzv. zabieha. Jednotlivé súčiastky motora si ešte sadajú a obrusujú sa. Behom zábehu nie je vhodné pílu preťažovať a rozhodne sa neodporúča nadmerne zaťažovať pílu v nízkych otáčkach. Niekto dokonca odporúča nechať minúť prvú nádrž na voľnobeh, to však už pri moderných pílach nie je nutné.  

Čo ovplyvňuje správny chod motorovej píly?

Každá nová píla je nastavená už od výroby. Ak vezmeme do úvahy konštrukciu malého vysokootáčkového motora a jemného membránového karburátora, je úplne jasné, že nastavenie od výroby naozaj nemusí stačiť. Do nastavenia je totiž nutné zahrnúť aj také aspekty, ako použitá palivová zmes, ale aj nadmorská výška alebo dokonca počasie. Akokoľvek sa to môže javiť ako nezmysel, na výkon motora má naozaj vplyv aj tlak vzduchu, ktorý sa mení s nadmorskou výškou. Vplyv môže mať tiež vlhkosť vzduchu, ktorá sa mení podľa aktuálneho počasia, čomu je nutné prispôsobiť zmes, ktorá je nasávaná do motora. Môže sa stať, že pri zmene oleja v palive bude nutné pílu jemne doladiť.   

Najjednoduchšia cesta? Autorizovaný servis

Nastavenie karburátora je však nutné uskutočňovať iba v obmedzenom rozsahu, aby bol chod motora nastavený správne, bezpečne a zároveň aby spĺňal požiadavky rôznych smerníc pri prevádzkovaní spaľovacích motorov. 

Neskúseným používateľom preto dôrazne odporúčame, aby nastavenie zverili odbornému servisu. Ak máte možnosť navštíviť autorizovaný servis, využite túto možnosť, keďže autorizované servisy sú zárukou, že majú s konkrétnou značkou skúsenosti a nastavenie uskutočnia správne. Pri nastavení sa totiž nezaobídete bez otáčkomeru, nesprávnym nastavením môže v krajnom prípade dôjsť k poškodeniu motora. 

Ak sa aj napriek všetkým varovaniam a rizikám pustíte do nastavenia svojpomocne, mali by ste dodržať aspoň základné postupy. Majte neustále na pamäti, že nastavenie je veľmi citlivé a aj nepatrné pootočenie s tryskou môže mať za následok, že už pílu nenaštartujete. 

Než sa pustíte do nastavovania

Pred tým, ako sa pustíte do nastavovania, skontrolujte vzduchový filter a zapaľovaciu sviečku. Môžete si tým ušetriť nepríjemnosti, kedy sa budete snažiť nastaviť pílu, pri ktorej je príčina problémov spôsobená práve zaneseným filtrom alebo chybnou sviečkou. Podrobnejšie sme to rozoberali v druhej časti

Ďalšou, pomerne častou príčinou problémov je staré palivo. Moderné palivá sú doplnené o biologickú zložku, ktorý má tú nevýhodu, že na seba viaže vodu a po dlhšej dobe vytvára gélovitú hmotu. Tá postupne zanáša a upcháva palivový systém. Ak necháte pílu stáť so starým palivom v nádrži a dôjde k zaneseniu karburátora, pri nastavovaní otáčok napáchate viac škody než úžitku. 

Ak viete, že pílu nebudete dlhšiu dobu používať, odstráňte z nádrže všetko palivo, pílu naštartujte a nechajte ju na voľnobehu spotrebovať zbytky paliva z karburátora, kým píla samovoľne nezhasne. 

Nastavujte trpezlivo

Väčšina súčasných karburátorov má nastaviteľné tri trysky. Tieto trysky bývajú označené ako L, T, H. Niektorí výrobcovia môžu trysky zapečatiť, aby zabránili ich nastavovaniu zo strany používateľa. Porušenie zapečatenia môže znamenať stratu záruky. Tieto trysky sa spravidla nachádzajú pod krytom na mieste s karburátorom. Väčšina motorových píl má na kryte nad tryskami tri otvory označené popismi typu trysiek. Týmito otvormi je potom možné jednotlivo nastaviť trysky bez toho, aby bolo nutné kryt demontovať. 

Trysky sú umiestnené pod otvormi s popismi L, T, H

 

Ideálne je nastaviť všetko s otáčkomerom presne podľa dokumentácie píly. Ak ste trpezlivý a postupujete pomaly, pílu je možné do istej miery nastaviť aj bez otáčkomeru. 

Tryskou L sa nastavuje bohatosť zmesi. Bez otáčkomeru s ňou možno nastaviť nahrubo nízke otáčky tak, že pri rýchlom pridaní plynu sa nesmie motor dusiť ani zhasínať. 

Následne tryskou T nastavíte voľnobeh. Ten musí byť nastavený tak, aby píla nezhasínala. Zároveň však otáčky musia byť tak nízke, aby sa nezopla spojka a nedochádzalo k samovoľnému otáčaniu reťaze. 

S tryskou H spravidla nie je nutné nijak manipulovať. Na jej nastavenie je totiž nutný otáčkomer. Ak by ste nastavili príliš vysoké otáčky, znižujete tým životnosť píly a v krajnom prípade by mohlo dôjsť až k okamžitému poškodeniu motora. Preto dôrazne odporúčame nastavenie trysky H prenechať na odborný servis. 

Bezpečnosť pri pílení motorovou pílou je prvoradá

Pri nastavovaní trysiek je nutné dbať na zvýšenú opatrnosť, pretože hrozí samovoľné roztočenie reťaze. Pílu teda nastavujte vždy dostatočne zaistenú, aby napríklad vplyvom vibrácií nemohlo dôjsť k jej pádu. Lišta s reťazou musí mať okolo seba dostatok voľného priestoru, aby nemohla náhodne roztočená reťaz čokoľvek zachytiť. Úplnou samozrejmosťou je, že obsluha sama dbá na zvýšenú opatrnosť a k nastavovaniu píly pristupuje tak, aby bola mimo dosah lišty a reťaze. Že sa okolo píly nesmú pohybovať žiadne ďalšie osoby alebo zvieratá asi nemusíme zdôrazňovať.

Nastavovať naštartovanú pílu nesmiete v uzavretých priestoroch - hrozí otrava splodinami z motora. 

Ako zistím, že je píla správne nastavená?

Ak je píla správne nastavená, štartuje bez problémov. Pri voľnobehu nezhasína, reťaz sa neotáča. Keď stlačíte plyn, pri zohriatom motore je reakcia takmer okamžitá. Pri plnom plyne v reze dobre drží otáčky a nepreklzáva spojka. 

Autor: PST


Páčil sa vám článok? Nechajte si zasielať ďalšie články a novinky na e-mail, aby vám nič neuniklo!

Prišiel Vám článok zaujímavý?
Zdieľajte ho ďalej.
Mohlo by Vás tiež zaujímať