Ako lacno zakúriť v kúpeľni?

04. 10. 2022

Ako lacno zakúriť v kúpeľni?

So stúpajúcimi cenami energií množstvo z nás rieši rôzne spôsoby, ako ušetriť. Asi sa zhodneme na tom, že najväčšou položkou zaťažujúcou mesačný rozpočet je vykurovanie. Z tohto dôvodu je dôležité vykurovať byt alebo dom efektívne a zbytočne neplytvať teplom v miestnostiach, v ktorých trávime len minimum času.

Ideálnym spôsobom vykurovania by bolo mať v každej miestnosti samostatný termostat s časovačom, ktorý bude riadiť teplotu podľa toho, ako jednotlivé miestnosti v priebehu dňa využívame. Bohužiaľ to nie je vždy úplne možné, pretože napríklad centrálny kotol býva zapojený takým spôsobom, že nie je možné samostatne spínať jednotlivé okruhy kúrenia. 

Samostatnou kapitolou pre vykurovanie je kúpeľňa. V tej trávime času najmenej a pritom pri sprchovaní alebo kúpaní potrebujeme mať komfortnú teplotu. Zároveň je nutné v kúpeľni vetrať, aby sa v nej nedržala vlhkosť. Udržiavať v kúpeľni po celý deň teplotu nad 20 °C sa môže pomerne predražiť, pritom by stačilo rýchlo vykúriť kúpeľňu len na dobu, kedy ju využívame.

V takom prípade môže pomôcť infražiarič alebo vhodný priamotop, ktorý kúpeľňu zahreje behom niekoľkých minút. Po jeho vypnutí síce kúpeľňa opäť veľmi rýchlo vychladne, pretože sa nestihnú rozohriať steny, ale to nie je problém. Väčším problémom môže byť voľba správneho, a predovšetkým bezpečného ohrievača.

Všetci dobre vieme, že elektrina v spojení s vodou môže byť veľmi nebezpečná, preto každý elektrický spotrebič, ktorý chcete umiestniť do kúpeľne musí spĺňať prísne bezpečnostné pravidlá.

Každý elektrický spotrebič je označený tzv. stupňom krytia, ktorý nájdete na štítku. Toto krytie je označené ako IPXX, kde práve písmená IP hovoria, že sa jedná o o značenia stupňa krytia a XX je nahradené číslom, ktoré označuje o ako vysoký stupeň krytia sa jedná. Prvé X značí ochranu spotrebiča proti vniknutiu predmetov a druhé X je krytie proti vniknutiu vody. Z pohľadu kúpeľne nás teda bude zaujímať predovšetkým druhé X.

Ak je spotrebič označený ako IPX0, znamená to, že je úplne bez ochrany proti vniknutiu vody, IPX1 je chránené proti kvapkajúcej vode 1+0,5 mm za minútu, IPX2 proti kvapkajúcej vode 3+0,5 mm za minútu atď.

Pre použitie v kúpeľni je nutné voliť spotrebič s minimálnou ochranou IPX4. Pri takom spotrebiči výrobca garantuje, že je chránený proti striekajúcej vode vo všetkých uhloch v množstve 10 l za minútu.

Avšak pri spotrebiči s patričným stupňom ochrany platia isté pravidlá pre bezpečné umiestnenie v kúpeľni. Kúpeľňa je normou rozdelená do niekoľkých zón:

Zóna 0 - vnútorný priestor vane či sprchy

Zóna 1 - priestor nad vaňou alebo sprchou do výšky 2,25 m

Zóna 2 - je priestor okolo zóny 1 do vzdialenosti 60 cm

Zóna 3 - nadväzuje na zónu 2 do vzdialenosti 2,4 m

V praxi to znamená, že v zóne 2 môže byť umiestnený spotrebič s minimálnou ochranou IPX4. Odporúčame ale radšej akýkoľvek elektrický spotrebič radšej dávať minimálne 60 cm od vane, sprchy alebo umývadla, teda do zóny 3.

V ideálnom prípade je vhodné, aby bol ohrievač pripevnený k stene. Ak to nie je možné, vždy zvoľte stabilný ohrievač, ktorý sa ľahko neprekotí. Do kúpeľne sú preto úplne nevhodné stĺpové priamotopy s plastovým krytom. Pri prevrhnutí na mokrú a tvrdú dlažbu v kúpeľni by mohlo dôjsť k rozbitiu krytu a odkrytiu elektrických obvodov a k ich kontaktu s mokrou podlahou.

Podobne je nebezpečný akýkoľvek elektrický spotrebič dávať napríklad na skrinku, z ktorej by mohol spadnúť do vane. To platí nielen pre ohrievače, ale aj pre rôzne fény, kulmy, holiace strojčeky, rádiá a pod.

Stupeň krytia IP dotykom a vniknutím cudzích predmetov

 

Stupeň krytia IP proti dotykom a vniknutiam cudzích predmetov

stupeň nebezpečným dotykom vniknutiam cudzích predmetov
IP 0x bez ochrany bez ochrany
IP 1x dlaňou (>5x5 cm) veľkých
IP 2x prstom (>12x12 mm) malých
IP 3x nástrojom (>2,5 mm) drobných
IP 4x nástrojom, drôtom (>1 mm) veľmi drobných
IP 5x akoukoľvek pomôckou prachu čiastočne
IP 6x akoukoľvek pomôckou prachu úplne

 

Stupeň krytia proti vniknutiu vody

stupeň špecifikácia IPx
IP x0 bez ochrany
IP x1 Chránené proti kvapkajúcej vode 1+0,5 mm za minútu. Jednotka je umiestnená v svojej pracovnej polohe a otáča sa okolo vertikálnej osi. Doba skúšky 10 minút.
IP x2 Chránené proti kvapkajúcej vode 3+0,5 mm za minútu, Jednotka je testovaná v 4 pozíciách, naklonených o 15° od normálnej prevádzkovej polohy. Doba skúšky 2,5 minúty na polohu.
IP x3 Chránené proti vodnej triešti. Voda strieka na prístroj v uhle 60° vertikálne, v množstve 10 litrov za minútu a pri tlaku 80–100kN/m2 po dobu najmenej 5 minút.
IP x4 Chránené proti striekajúcej vode. Rovnako ako pri IP x3, len s rozdielom, že voda strieka vo všetkých uhloch.
IP x5 Chránené proti tryskajúcej vode. Voda mieri 6,3 mm tryskou vo všetkých uhloch pri prietoku 12,5 litrov za minútu pri tlaku 30 kN/m2 po dobu najmenej 3 minúty zo vzdialenosti 3 metre.
IP x6 Chránené proti intenzívnej tryskajúcej vode. Voda mieri 12,5 mm tryskou vo všetkých uhloch pri prietoku 100 litrov za minútu pri tlaku 100 kN/m2 po dobu najmenej 3 minúty zo vzdialenosti 3 metre.
IP x7 Chránené proti ponoreniu do vody. Ponorenie na 30 minút do hĺbky 1 meter.
IP x8 Chránené proti ponoreniu do vody. Zariadenie je schopné nepretržitého ponorenia do vody za podmienok, ktoré určí výrobca zariadenia.
IP x9 Chránené proti tlakovej vode (WAP)

 

Autor: PST

Súvisiace kategórie:

PRIAMOTOPY


Páčil sa vám článok? Nechajte si zasielať ďalšie články a novinky na e-mail, aby vám nič neuniklo!

Prišiel Vám článok zaujímavý?
Zdieľajte ho ďalej.
Mohlo by Vás tiež zaujímať